Skogsbruk

Där ett tyst och miljövänligt skogsbruk prioriteras, t ex tätortsnära frilufts- och naturvårdsområden, kan Vånga Hästkraft erbjuda mindre huggning, gallring, riskörning samt skotning.

Fördelarna med att använda hästen i skogen är många. Det ger exempelvis smalare stickvägar, mindre tryck på mark och rötter samt förre stamskador på befintliga träd.

Redskapen vi använder är allt från släpsax, kälke och lunningsbåge till “orsavagnen” som är en skogsvagn tillverkad av Tegmyr svets. Den har kompletterats med en motordriven griplastare. Allt för att kunna anpassa arbetet efter kundens önskemål och förutsättningar.

Vånga Hästkraft Mathias
och Susanne Stern
Berget Tolskepp
617 90 Skärblacka

Mathias: 0122-201 22
eller 0735-03 50 62
Susanne: 0706-96 09 51