Avel

På den lilla gården Berget bredrivs en småskalig avel med ca två föl per år.

Fölen är tidigt med i arbetet och vi lägger en grund för den trygga dragaren i framtiden.

Vånga Hästkraft Mathias
och Susanne Stern
Berget Tolskepp
617 90 Skärblacka

Mathias: 0122-201 22
eller 0735-03 50 62
Susanne: 0706-96 09 51