Välkommen till Vånga Hästkraft

Vi lever i en värld där vi bör minska utsläpp av växthusgaser. Ett sätt att bidra till mindre utsläpp är att använda sig av naturkrafter.

Vånga Hästkraft erbjuder detta i form av ett antal tjänster där hästen gör jobbet och enbart fantasin sätter gränser.

Vånga Hästkraft Mathias
och Susanne Stern
Berget Tolskepp
617 90 Skärblacka

Mathias: 0122-201 22
eller 0735-03 50 62
Susanne: 0706-96 09 51